Tắt Quảng Cáo [X]
 Thuế
   Tin tức thuế
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp - 02:11:35 PM | 17/01/2014
Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ theo Luật số 31/2013/QH13, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất hiện nay.

 Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ theo Luật số 31/2013/QH13, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất hiện nay.luat thue GTGT.jpg

 

 Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 

1. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:

 

Số thuế GTGT phải nộp  =  Giá trị gia tăng  x 

Thuế suất thuế GTGT

 

Trong đó:


- Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

 

- Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng:

 

GTGT  =  Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra  -  Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào

Trong đó


    + Giá thanh toán bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm.

   + Giá thanh toán mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế giá trị gia tăng dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

 

2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

 

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng, (Trừ trường hợp đăng ký kê khai theo pp khấu trừ)

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, (Trừ trường hợp đăng ký kê khai theo pp khấu trừ)

- Tổ chức kinh tế khác, (Trừ trường hợp đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ)

 

Cách xác định Doanh thu

 

- Những doanh nghiệp (DN) đã hoạt động từ trước năm 2013 thì căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12/2012 đến hết tháng 11/2013.

 

- Những DN mới thành lập trong năm 2013 thì xác định như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng trong năm 2013 chia số tháng hoạt động và nhân với (x) 12 tháng.

 

- Những DN thực hiện kê khai theo quý từ tháng 7 năm 2013 thì xác định như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2013.

 

3. Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

 

Số thuế GTGT phải nộp  =  Tỷ lệ %   x  Doanh thu


Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 

1. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp   =  Số thuế giá trị gia tăng đầu ra  -  Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

 

Trong đó:

 

a. Tính số thuế GTGT đầu ra:

 

Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT.

 

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT   =  Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra  x  Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đó

 

Nếu chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì:


Thuế GTGT đầu ra = giá thanh toán – giá tính thuế xác định theo quy định tại Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP

 

b. Tính số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

 

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng điều kiện quy định tại quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

 

 

2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

- DN thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

 

a) DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh)


- Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

 

Cách xác định Doanh thu

 

- Những DN đã hoạt động từ trước năm 2013 thì căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12/2012 đến hết tháng 11/2013.

 

- Những DN mới thành lập trong năm 2013 thì xác định như sau: Tổng cộng chỉ tiêu“Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng trong năm 2013 chia số tháng hoạt động và nhân với (x) 12 tháng.

 

- Những DN thực hiện kê khai theo quý từ tháng 7 năm 2013 thì xác định như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2013.

 

b) DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, (trừ hộ, cá nhân kinh doanh), gồm:

 

- DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ. 

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.
Download Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP

Download Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 2014

Download Công văn 17557/BTC-TCT thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi

 

 

Theo LinkQ.com.vn

 

 

 

 
  Các bài viết mới hơn
    15 nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào năm 2015   - 08/06/2015
    Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?   - 05/06/2015
    Tổng hợp chính sách mới về Hóa đơn - Kế toán - Kiểm toán   - 03/06/2015
    Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu - Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt   - 25/05/2015
    Khoảng chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN mới nhất năm 2015   - 18/05/2015
    Hướng dẫn nộp tờ khai - báo cáo thuế qua mạng   - 14/05/2015
    Quy đinh mới về thuế thu nhập cá nhân năm 2015   - 13/05/2015
    Từ năm 2015, những doanh nghiệp nào phải nộp Mẫu 06/GTGT   - 10/04/2015
    Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 20   - 08/04/2015
    Hướng dẫn thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC về thuế và hải quan   - 01/04/2015
  Các bài viết cũ hơn
    Mức phạt khi vi phạm về hóa đơn chứng từ mới nhất 2014   - 15/01/2014
    Tổng hợp các quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT 2014   - 13/01/2014
    Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2014   - 09/01/2014
    Hóa đơn trên 20 triệu nên thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế   - 31/12/2013
    Doanh nghiệp nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?   - 26/12/2013
    Hướng dẫn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng   - 23/12/2013
    Quy định mới về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT 2014   - 14/12/2013
    Quy định hướng dẫn chi tiết xử phạt vi phạm hành chính về thuế   - 09/12/2013
    Tổng hợp luật sửa đổi bổ sung thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN trong năm 2013   - 14/11/2013
    Hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2013   - 13/11/2013
THỜI TIẾT - TỶ GIÁ
LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT - TEXTLINK
Trung tâm đào tạo kế toán thực tế   Dịch vụ kế toán trọn gói   Trung tâm kế toán Hà Nội   Học kế toán thực hành   Học kế toán tổng hợp   Dịch vụ kế toán thuế trọn gói Kế toán - Thuế   Tư vấn Kế toán & Thuế   Học kế toán online   Đào tạo kế toán thực tế   trung tâm đào tạo kế toán   khoa hoc ke toan thuc hanh   học kế toán ở đâu tốt   trung tam ke toan   dao tao ke toan   đào tạo kế toán   vay ngan hang   chung minh tai chinh du hoc   quảng cáo facebook   ke toan truong   Phan Mem Ban Hang